KONKURS: WIELKIE POSTACIE ŚWIATA ISLAMUGRATULUJEMY ZWYCIĘZCOM!!


I
 MIEJSCE     
  
  p. RENATA BUJALSKA       

II
 MIEJSCE
  
  p. BOGUMIŁA BANASZEWSKA

III
 MIEJSCE

 
  
  p. KATARZYNA CHAJA

 

WYRÓŻNIENIE

  p. ANNA ROMAŃSKA

WYRÓŻNIENIE
   
  p. KRZYSZTOF KLEMENTOWICZPoprawne odpowiedzi:

 

1) Kim był Muhammad (pol. Mahomet)?

a) Prorokiem islamu

b) kalifem abbasydzkim

c) tańczącym derwiszem
 

2) Aisza była:

a) najmłodszą córką Proroka

b) matką Proroka

c) ukochaną żoną Proroka
 

3) Która z pań była pierwszą żoną Proroka?

a) Aisza

b) Chadidża

c) Fatima
 

4) Kim była Fatima?

a) córką Proroka

b) siostrą Proroka

c) siostrą Aiszy
 

5) Ułóż czterech Kalifów Prawowiernych w kolejności chronologicznej:

a) Abu Bakr

b) Ali ibn Abi Talib

c) Umar ibn al-Chattab

d) Usman ibn Affan

1. A.   2. C   3. D   4. B
 

6) Kto był założycielem najwspanialszego w świecie islamu Domu Mądrości

Bajt al-Hikma ?

a) kalif Abu Bakr (632 - 634)

b) kalif Al-Hakim II (1341 - 1352)

c) kalif Al-Mamun (813 - 833)
 

7) Kim byli Al-Farabi, Ibn Sina (Awicenna) czy Ibn Ruszd (Awerroes)?

a) medykami

b) filozofami

c) kalifami

Ponieważ spora część osób zaznaczyło odpowiedź "a" - krótkie sprostowanie: Ibn Sina rzeczywiście jest znany w Europie głównie jako medyk, jednakże był on również filozofem. Ibn Ruszd był w głównej mierze filozofem, dopiero później medykiem. Rozstrzygająca jest natomiast postać Al-Farabiego, który skończył studia medyczne (jak większość uczonych w tamtych czasach); nie ma natomiast żadnych dowodów, by tę profesję praktykował. Uważa się go natomiast za jednego z pierwszych filozofów islamu.
 

8) Kto jest uważany za twórcę arabskiej socjologii?

a) Ibn Sina

b) Ibn Ruszd

c) Ibn Chaldun
 

9) Najbardziej znany polityk i przywódca palestyński, laureat Pokojowej Nagrody Nobla w 1994r. to:

a) Hassan al-Banna

b) Ariel Szaron

c) Jaser Arafat
 

10) Wynalazcami byli:

a) Al-Mahdi, Al-Mamun, Mu'awija

b) Al-Zahrawi, Al-Jazari, AL-Kindi

c) Al-Hakam, Abu Sabit, Ali Baba,
 

11) Sułtan osmański panujący w latach 1520-1566, za czasów którego imperium osmańskiej osiągnęło szczyt swojej potęgi; zakochany w Roksolanie (prawdopodobnie była ona Polką lub Ukrainką), która miała rzeczywisty wpływ na jego politykę:

a) Sulejman I Wspaniały

b) Selim I Groźny

c) Osman I
 

12) Rumi (Dżalal ad-Din ar-Rumi) urodzony w 1207r. był:

a) wezyrem, wspaniałym dowódcą wojskowym i dyplomatą

b) sprzedawcą wielbłądów, który zasłynął ze swojej przebiegłości i dzięki niej poślubił piękną córkę kalifa abbasydzkiego

c) sławnym poetą sufickim, mistykiem perskim i twórcą zakonu wirujących derwiszy
 
Zgłoszenia z poprawnymi odpowiedziami oraz danymi kontaktowymi i klauzulą prosimy przysyłać na adres:

konkurs@dni-kultury.pl


Wystarczy, że odpowiedzi prześlecie w następującej formie: 1.a, 2.b, 3.c   itd


REGULAMIN KONKURSU: WIELKIE POSTACIE ŚWIATA ISLAMU

1. Organizatorem Konkursu: „Wielkie postacie świata islamu” jest Muzułmańskie Centrum Kulturalno-Oświatowe (MCKO) z siedzibą przy al. J. Kasprowicza we Wrocławiu, 51-137, zwany dalej Organizatorem.

2. Celem konkursu jest wykazanie się podstawową wiedzą na temat wybitnych jednostek świata islamu.

3. Karta konkursowa zawiera zestaw dwunastu pytań w formie testu wyboru oraz miejsce na dane osobowe wraz z klauzulą.

4. Karta konkursowa dostępna jest stronie www.dni-kultury.pl

Udział w konkursie można brać od momentu jego ogłoszenia, do 05.czerwca 2012r. włącznie. Zgłoszenia nadesłane po upływie tego terminu nie będą brane pod uwagę w losowaniu nagród.

. Na nadsyłanie odpowiedzi/ kart konkursowych drogą elektroniczną czekamy do 5 czerwca 2012r. Adres, na który należy przysyłać odpowiedzi: konkurs@dni-kultury.pl

6. Fundatorem nagród jest Instytut Studiów nad Islamem.
 

  I miesjce  

książka: Tariq Ramadan, Śladami Proroka. Lekcje z życia Muhammada

książka: Tomasz Imran Stefaniuk, Cztery sekundy raju

film: Cuda Koranu

wydanie specjalnie czasopisma As-Salam: Bracia Muzułmanie            II miesjce

książka: Tariq Ramadan, Śladami Proroka. Lekcje z życia Muhammada

film: Cuda Koranu


wydanie specjalnie czasopisma As-Salam: Bracia Muzułmanie            III miejsce 

książka: Tomasz Imran Stefaniuk, Cztery sekundy raju

film: Cuda Koranu

wydanie specjalnie czasopisma As-Salam: Bracia Muzułmanie            dwa wyróżnienia:

książka: Tomasz Imran Stefaniuk, Cztery sekundy raju

film: Cuda Koranu


                             

7. Losowanie nagród odbędzie się 10. czerwca 2012r. o godzinie 18:00, podczas Dnia Otwartego Meczetu Dni Kultury Muzułmańskiej 2012, przy al. J. Kasprowicza 24 we Wrocławiu. Wyniki będą również dostępne na stronie www.dni-kultury.pl

8. W losowaniu nagród udział wezmą jedynie poprawnie wypełnione karty konkursowe, tzn: zawierające prawidłowe odpowiedzi na wszystkie pytania konkursowe wraz z danymi kontaktowymi i zgodą na ich przetwarzanie.

9. Regulamin konkursu jest dostępny na stronie: www.dni-kultury.pl

Uczestnicy:

Uczestnikami konkursu mogą być wszyscy.

Warunki uczestnictwa:

1. Każdy uczestnik może złożyć jedną kartę konkursową. Każda karta konkursowa powinna zawierać odpowiedzi na pytania konkursowe oraz dane kontaktowe wraz ze zgodą na ich przetwarzanie.

2. Dane osobowe uczestników będą wykorzystane wyłącznie w celu wyłonienia zwycięzcy i przyznania nagrody. Poprzez podanie danych osobowych wyraża zgodę się na opublikowanie imienia i nazwiska na stronie internetowej Dni Kultury Muzułmańskiej oraz w innych publikacjach poświęconych konkursowi.

POWODZENIA!!

T.-Ramadan_Sladami-Proroka-200x280