Dla wszystkich zainteresowanych naukami Koranu (Qur'anu) podajemy propozycję

stron,
które prezentują treść Świętej Księgi, recytację i tłumaczenia:


 

320px-Quran_cover

1. http://quran.com (tekst tłumaczony również na język polski)
 

2. http://www.quranexplorer.com/quran/ (ang, ar)
 

3. http://www.al-quran.ca/en_index.html 
(różne rodzaje recytacji)
 

4. http://quran.ksu.edu.sa/ 
(najbardziej przejrzysta z proponowanych stron)
 

5. http://www.planetaislam.com/koran_bielawski.html 
(tłumaczenie Józefa Bielwskiego z 1986r.)
 

6. http://www.planetaislam.com/koran_buczacki.html 
(tłumaczenie Jana Murzy Tarak Buczackiego z 1858r.)


320px-Kuran

Jeśli natomiast chodzi o polski rynek wydawniczy:

Koran został po raz pierwszy przetłumaczony na język polski przez Jana Murzę Tarak Buczackiego, polskiego Tatara, w 1858 roku. Jest to przekład poetycki. Niedawne badania Z. J. Wójcika dowiodły, że podstawą tego tłumaczenia był filomacki przekład Koranu, przeznaczony dla Tatarów polskich, dokonany w latach 20. i 30. XIX w. przez ks. Ignacego Chlewińskiego i Ignacego Domeykę. 

Drugiego przekładu Koranu na język polski dokonał w 1986 roku Józef Bielawskii, z oryginału arabskiego. Jest to tłumaczenie filologiczne, w odróżnieniu od przekładu literackiego Taraka Murzy Buczackiego.

Kolejne tłumaczenie Koranu na polski ukazało się w 1990 roku, firmowane przez grupę wyznaniową ahmadija, dokonane jednak nie z oryginału, lecz z przekładu angielskiego. Najnowszy przekład, (według tłumaczenia angielskiego Alego Ünala) został dokonany przez Jarosława Surdela i wydany w r. 2011 przez wydawnictwo Tughra Books.

 
 424px-Saudikoran
żródło: wikipedia.org