Dni Kultury Muzułmańskiej 2006
Dni Kultury Muzułmańskiej - "Dzień Otwartego Meczetu"

2006-1 2006-2

2006-3

W programie:
godz. 11.00-12.00 - Wizyta w meczecie.I
Zwiedzający meczet mieli okazję wysłuchać recytacji Koranu oraz wysłuchać prelekcji na temat islamu - oprowadzający: Ali Abi Issa, dyrektor Muzułmańskiego Centrum Kulturalno – Oświatowego we Wrocławiu.

godz. 12.00-13.00 - Wykład z prezentacją tradycyjnych strojów muzułmańskich.

Tradycja a stroje muzułmańskie przedstawiła Amina Belghoul , członkini Stowarzyszenia Studentów Muzułmańskich w Polsce.

godz. 13.00-14.00 - Wizyta w meczecie.II.

Jednym z punktów godnym polecenia było modlitwa muzułmanów. Przyglądanie się modlitwie muzułmanów oraz wysłuchanie recytacji Koranu - przewodnik Ali Abi Issa, dyrektor Muzułmańskiego Centrum Kulturalno – Oświatowego we Wrocławiu.

godz. 14.00-15.00 - Degustacja potraw narodów muzułmańskich

Specjały kuchni pakistańskiej, irackiej, palestyńskiej, egipskiej i inne - Muzu³mańskie Centrum Kulturalno – Oświatowego we Wrocławiu.

godz. 15.00-16.30 - Wykład połaczony z warsztatami językowymi.

Spotkanie z językiem arabskim oraz kaligrafią arabską przygotował dr Yousef Sh'hadeh i Magda Krzak z Uniwersytetu Jagiellońskiego.

godz. 16.30-18.00 - Wykład.

Wizerunek islamu w mediach przedstawił dr Tomasz Stefaniuk reprezentujący Centrum Muzułmańskie w Lublinie