2007-1  

 

III Edycja DNI KULTURY MUZUŁMANSKIEJ
18 - 20 MAJA 2007
W tym ważnie terminie odbyły się trzecie już, Dni Kultury Muzułmańskiej we Wrocławiu.
Rok wcześniej dwudniowa impreza odbywała się w czerwcu i zgromadziła wielu gosci z różnych zakatków Polski. W tym roku dążenie do trwałego rozwoju, jak i rosnące zainteresowanie przesądziły o tym, ze poszerzono je o jeszcze jeden, dodatkowy dzień.
A oto imprezy, które się odbyły:

Dzień Pierwszy
18 MAJA (piątek)

Konferencja naukowa
Nowoczesność, religia, islam
Perspektywy wiary i duchowości we współczesnym świecie

Instytut Filozofii Uniwersytetu Wrocławskiego, ul. Koszarowa 3

9.30 - 10.00 Powitanie
10.00 - 11.40 Sesja I: „Islam w Europie i na świecie"
12.30 - 13.30 Sesja II: „Islam w Polsce"
15.00 - 17.00 Panel dyskusyjny: „Trialog miedzyreligijny"
Debata z udziałem: Zofii Radzikowskiej (Stowarzyszenie Dzieci Holocaustu w Polsce), Stefana Wilkanowicza (Fundacja ZNAK), Zdzisław Bielecki (Rada Wspólna Katolikow i Muzułmanów), Selima Chazbijewicza (Rada Wspolna Katolikow i Muzułmanów) oraz Alego Abi Issy (MCKO we Wrocławiu)
17.30 - 18.50 Sesja III: „Religia w świecie współczesnym"

- - -

Dzień Drugi
19 MAJA (sobota)

Centrum Kultury AGORA
pl. J. Pi?sudskiego 2

14.00 - 14.20 Powitanie. Film prezentujacy dzaiłalność Muzułmańskiego Centrum Kulturalno-Oswiatowego we Wrocławiu.
14.25 - 14.55 Spotkanie z językiem arabskim
15.00 - 15.25 Islam na Kaukazie
15.30 – 16.00 Pokaz tańców wajnachskich
16.05 – 16.35 Polskie Półksięzyce
16.50 – 17.10 Pieludowa Kazachów
17.10 – 19.00 Warsztaty (tańca ludowego Wajnachów i kaligrafii arabskiej)
19.00 – 20.00 Wieczór poezji arabskiej
20.00 – 20.15 Poczęstunek

- - -

Dziń Trzeci
20 MAJA (niedziela)

Dzień Otwartego Meczetu

Muzułmańskie Centrum Kulturalno - Oświatowe, ul. Kasprowicza 24

11.00 – 12.00 Wizyta w meczecie I
12.00 Wernisaż wystawy kaligrafii arabskiej Salaha Moussawiego
12.30 – 13.00 Sztuka malowania henną
13.00 – 14.00 Wizyta w meczecie II
14.00 - 14.30 Rekonstrukcja obozu kupców arabskich z XIII w. (cz. I – handel)
14.30 – 15.00 Tatarzy Rzeczypospolitej. Wystawa fotografii ze szlaku tatarskiego
oraz pokaz prac plastycznych dzieci
15.00 – 15.30 Taniec wajnachski
15.30 – 16.00 Prezentacja kaligrafii arabskiej
16.00 – 17.00 Degustacja potraw narodów muzułmańskich
17.00 – 19.00 Warsztaty (kaligrafii arabskiej i malowania henną)
17.00 – 18.00 Wizyta w meczecie III
18.00 – 18.30 Rekonstrukcja obozu kupców arabskich z XIII w. ( cz.II - pokaz parzenia kawy)
19.00 – 19.30 Rekonstrukcja obozu kupców arabskich z XIII w. ( cz.III - halaqa)

Dziękujemy za zainteresowanie zapraszamy ponownie za rok!
Wojciech Gajewski
- - -

2007-2

II Edycja DNI KULTURY MUZUŁMAŃSKIEJ

20 MAJA 2007

III DZIEŃ

Wernisaż wystawy kaligrafii arabskiej Salaha Musawiego
Dla Salaha al Moussawy kaligrafia jest sztuka wykuwania, rzeźbienia form i symboli które interpretują słowa, pozwala osiągnąć głębszy wymiar jego znaczenia. Jest osobista próbą wyrażenia poczucia ulotności chwili, którą kryją w sobie. Ilustrując je czy wyrażając konkretnym znakiem, wymaga się od artysty, zrozumienia, zespolenia wszystkich możliwych przekazów w "odpowiedz". Ta odpowiedz jest tłumaczeniem emocji, woli, pragnienia, wyobraźni I stanu duszy kaligrafa, od chwili, gdy zaczyna rozmyślać o swojej pracy, do momentu, gdy podejmuje się przerysowania słowa lub frazy na papier.

Sztuka malowania henną

Sproszkowane i ugotowane w wodzie liście henny są używane do malowania skóry od ponad 5000 lat na obecnych terenach Dalekiego Wschodu i Indii, Pakistanu, Iranu oraz w krajach Afryki. Tradycja ozdabiania misternymi, dekoracyjnymi wzorami dłoni i stóp panny młodej spotykana jest u większości narodów muzułmańskich. Zachwycające wzory są ozdobą kobiet wschodu i ten zwyczaj ten towarzyszy wielu uroczystościom życia codziennego.

O tradycji malowania henną opowie Amina Belghoul wraz z Dominiką Trelinską

Wystawa zdjęć „ Polskie Półksiężyce"

To materiał z wyprawy badawczej na Podlasie w październiku 2006 roku. Najważniejszą częścią wyprawy było dotarcie do Kruszynian i Bohonik, przyjrzenie się meczetom i mizarom (cmentarzom);rozmowa z polskimi Tatarami.

Podróż Szlakiem Tatarskim była częścią projektu edukacyjnego „Polskie Półksiężyce" realizowanego przez „Akademię Wyobraźni" – Program Działań Teatralnych. Projekt jest objęty dotacją Gminy Wrocław.

Wystawa prac plastycznych dzieci, to efekt warsztatów interdyscyplinarnych prowadzonych we wrocławskich szkołach podstawowych przez animatorów „Akademii Wyobraźni"- Program Działań Teatralnych.

Warsztaty są częścią projektu „Polskie Półksiężyce".Inspirację dla dzieci stanowiły wykłady, pokazy filmów i zdjęć dotyczące polskich wyznawców islamu - Tatarów oraz porównania trzech religii monoteistycznych: islamu, chrześcijaństwa i judaizmu.

Rekonstrukcja obozu kupców arabskich z XIII w.

Grupa Rekonstrukcji Historycznej "Saraceni" zajmuje się odtwarzaniem kultury materialnej, sprzętów, ubiorów, codziennej przestrzeni życiowej i obyczaju średniowiecznych ludów muzułmańskich w XII/XIII w

Zapraszam serdeczenie!
Wojciech Gajewski