Dzień Otwartego Meczetu - 2008 r.

 

2008-1

IV EDYCJA DNI KULTURY MUZU£MAÑSKIEJ
Wrocław 2008

MUZUŁMAŃSKIE CENTRUM
KULTURALNO-OŚWIATOWE
ZAPRASZA NA
DZIEŃ OTWARTEGO MECZETU

Imprezy odbyły się w niedzielę 1 czerwca 2008 w siedzibie
MCKO przy ul. Kasprowicza 24 we Wrocławiu
W programie:
11.30-12.00 Pokaz kreskówek arabskich dla dzieci
12.00-12.30 Prezentacja żywej Mapy świata Islamu, cz. I
12.30 Otwarcie skansenu
13.00-14.00 Wizyta w meczecie, cz.I
14.30-15.00 Spotkanie z językiem arabskim, cz. I
15.10-15.40 Występ zespołu ELEGANT
15.40-16.00 Prezentacja Żywej Mapy Świata Islamu, cz. II
16.00-17.00 Degustacja potraw narodów muzułmańskich
17.00-18.00 Wizyta w meczecie II
18.00-18.30 Spotkanie z językiem arabskim, cz. II
18.30-19.10 Pokaz tańców wajnachskich
19.10 Rozstrzygnięcie konkursu „Moja wiedza na temat islamu"
Inne atrakcje dnia: zwiedzanie Centrum i spotkanie z jego przedstawicielami,
wystawa zdjęć Piotra Syrycy.

2008-2

IV EDYCJA DNI KULTURY MUZU£MAÑSKIEJ
Wrocław 2008

29.05.08 r. W kinie Odra odbył się wieczór filmowy „Islam w filmie dokumentalnym"

W część I można było obejrzeć:

1. Film 10-minutowy "Dni Kultury Muzułmańskiej" w reżyserii Grażyny Pieczuro i Pauli Jakubowskiej

Reportaż z III edycji Dni Kultury Muzułmańskiej, które odbyły się w maju 2007 roku. Ukazuje wszystkie atrakcje spotkania w Centrum Kultury Agora oraz podczas Dnia Otwartego Meczetu, stara się oddać niezwykłą atmosferę wspólnego świętowania.

2. "Poznaj Islam" w reżyserii Grażyny Pieczuro i Pauli Jakubowskiej, (30 minut)

Film opowiada o projekcie edukacyjnym „Lekcja muzealna", który jest realizowany przez Muzułmańskie Centrum Kulturalno – Oświatowe we Wrocławiu. „Lekcja muzealna" to spotkanie uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i liceów z Imamem. W czasie wizyty w Centrum, dzieci i młodzież zwiedzają meczet, poznają zasady Islamu oraz uczestniczą w wykładzie na temat języka arabskiego i kultury Islamu. Kamera towarzyszy jednej z grup podczas takich zajęć.

3. "Zrozumieć Islam" w reżyserii Stanisława Wolnego, (40 minut)

Film stara się w pierwszej części przybliżyć istotę Islamu, jego zasady i wizerunek, a następnie prezentuje medialny wizerunek Islamu w Polsce.

4. "Dziewczyny jednego Boga" w reżyserii Grażyny Pieczuro i Pauli Jakubowskiej, (50 minut)

Ramadan to szczególny czas dla muzułmanów, czas postu, oczyszczenia, zbliżenia z Bogiem i najbliższymi. Jest to miesiąc, w którym miesiąc Ramadan, miesiąc w którym zesłano Kur'an jako przewodnik dla ludzi i jasny znak dla odróżnienia prawdy od fałszu.
Głównymi bohaterkami filmu są dwie dziewczyny, Amina mieszkająca we Wrocławiu (Polska) oraz Dina z Sharji (Zjednoczone Emiraty Arabskie). Kamera towarzyszy im w tym szczególnym czasie, podpatruje modlitwę w domu i w meczecie, chwile refleksji, spotkanie z rodziną, przyjaciółmi, przygotowania do codziennego, wieczornego przerwania postu. Film ukazuje sposób obchodzenia Ramadanu w Polsce i w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.

2008-3

W części II mieliśmy okazję zobaczyć dwuczęściowy dokument z pielgrzymki do Mekki

"Hadjj – The Greatest Trip on Earth" (Pielgrzymka do Mekki) –
produkcja Channel 4, ( 2 x 50 minut)

Dwuczęściowy dokument ukazuje, w jaki sposób praktykowany jest jeden z obowiązków każdego muzułmanina – pielgrzymka do Mekki.
Film w polskiej wersji językowej.

Konferencja naukowa 27-28 maja 2008 r.

Miejsce – Uniwersytet Wrocławski:
- konferencja naukowa zorganizowana we współpracy z Uniwersytetem Wrocławskim – Wydział Nauk Społecznych – Instytut Filozofii. W czasie konferencji wygłoszone zostaną referaty naukowe oraz popularnonaukowe przedstawiające rozmaite aspekty życia, działalności muzułmanów w Polsce i Europie. Prelegenci to: profesorowie, doktorzy, doktoranci podejmujący powyższe wątki w swej pracy naukowej. Konferencja jest adresowana do uczniów, studentów oraz mieszkańców Wrocławia zainteresowanych proponowaną tematyką.
Relacja z IV edycji Dni Kultury Muzułmański
Repertuar IV edycji Dni Kultury Muzułmańskiej we Wrocławiu był w tym roku niezwykle urozmaicony. Organizatorzy przygotowali szereg imprez. Po raz pierwszy w tym roku odbył się konkurs na logotyp Dni Kultury Muzułmańskiej. Zwycięskie logo z mottem „Inna kultura, te same emocje" widniało na wszystkich materiałach promocyjnych. Zaszczytem było także uzyskanie patronatów: Europejskiego Roku Dialogu Międzykulturowego, honorowego patronatu Prezydenta Wrocławia, medialnych TVP Wrocław, Radia Wrocław, portalu studenckiego Semestr, portalu Arabia, jak również radia Luz, czy kwartalnika AS-Salam oraz wsparcie, na jakie mogliśmy liczyć w zapowiadaniu tejże imprezy kulturalnej w mediach.
Pierwszą imprezą towarzyszącą było spotkanie z "Bajką Arabską", które odbyło się w dniach 19-21 kwietnia 2008 r. Spotkania odbyły się w Muzułmańskim Centrum Kulturalno-Oświatowym, Centrum Kultury Agora, Klinika Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej oraz Centrum Kultury Zamek. Adresatem tej inicjatywy były dzieci i wszyscy lubiący słuchać bajek, a bajki opowiadał „czytacz bajek" Ignacy Wrona.
Kolejnym wydarzeniem była międzynarodowa konferencja naukowa, która odbyła się w dniach 27-28 maja 2008 r. i została zorganizowana we współpracy z Uniwersytetem Wrocławskim – Wydziałem Nauk Społecznych – Instytutem Filozofii. W czasie konferencji wygłoszone zostały referaty naukowe oraz popularnonaukowe przedstawiające rozmaite aspekty życia, działalności muzułmanów w Polsce i Europie. Celem konferencji jest sformułowanie krytycznej diagnozy dawnych i współczesnych form wykluczenia na kontynencie europejskim, zdiagnozowanie przyczyn, skutków i zagrożeń, do jakich prowadzą rozmaite formy wykluczenia, jak również poszukiwanie ewentualnych rozwiązań konfliktów przez nie generowanych. Celem konferencji było znalezienie odpowiedzi na pytanie, w jakiej mierze współczesne formy wykluczenia na obszarze europejskim są konsekwencją przeszłości Europy, oraz to, w jakiej mierze mechanizmy wpisane w urządzenia polityczne Unii Europejskiej są w stanie skutecznie rozwiązywać konflikty będące rezultatem nowych, zróżnicowanych postaci wykluczenia (nowy rasizm, nowy antysemityzm, islamofobia).
Na konferencji gościło wiele znakomitości, m.in. w-ce prezydent Wrocławia, przedstawiciele placówek dyplomatycznych Indonezji, Iranu oraz przedstawiciele świata akademickiego krajów europejskich (Polska, Francja, Wielka Brytania) oraz działacze ruchów społecznych i religijnych, mających na celu zwalczanie nowoczesnych form wykluczenia społecznego w Europie. Referaty wygłosili:
Imam Ali Abi Issa -Zachodnie genealogie wiedzy o islamie
Profesor Andrzej Małkiewicz - "Sarajewo jest wszędzie". Wybrane problemy relacji
pomiędzy wyznawcami różnych religii w Chorwacji
w przededniu i podczas II wojny światowej
Dr Hayssam Obeidat
Obywatelskość w arabskiej i islamskiej myśli politycznej
Dr Tomasz Stefaniuk
Al-Farabi i początki islamskiej filozofii politycznej
Dr Mariusz Turowski
Islam, rozwój, demokracja. Oblicza rasizmu kulturowego w
Polsce
Dr Łukasz Nysler
Konflikt, wykluczenie, demokracja w nauczaniu papieża
Leona XIII (1878-1903)
Dr Damian Leszczyński
Mit rewolucji i polityczna eschatologia
Dr Marcin Stabrowski
Przeklęty Sarmata
Mgr Katarzyna Jędrzejczyk-Kuliniak
„Polityka brzucha" - o demografii w Europie i stereotypach
z nią związanych
Mgr Piotr Czekierda
Współczesne koncepcje uniwersytetu: główne osie
konfliktu.
Mgr Karolina Skarbek
Społeczno-polityczne aspekty koncepcji historiozoficznej
Ibn Chalduna
Mgr Magdalena Pancewicz-Puchalska
Misterium ministerium. Zagrożenia reprezentacji według
Pierre'a Bourdieu
Mgr Iwona Jakubowska
Kwestia wielokulturowości jako wyzwanie dla edukacji
Mgr Maciej Rybicki
Między adaptacją a asymilacją – integracyjny kontekst
funkcjonowania mniejszości muzułmańskiej we Wrocławiu

29.05.08 r. w kinie Odra odbył się wieczór filmowy „Islam w filmie dokumentalnym"
Pokazane zostały następujące filmy dokumentalne:
1. Film 10-minutowy "Dni Kultury Muzułmańskiej" w reżyserii Grażyny Pieczuro i Pauli Jakubowskiej. Reportaż z III edycji Dni Kultury Muzułmańskiej, które odbyły się w maju 2007 roku. Pokazane zostały wszystkie atrakcje spotkania w Centrum Kultury Agora oraz podczas Dnia Otwartego Meczetu, oddał niezwykłą atmosferę wspólnego świętowania.
2. "Poznaj Islam" w reżyserii Grażyny Pieczuro i Pauli Jakubowskiej, (30 minut)
Opowiadał o projekcie edukacyjnym „Lekcja muzealna", który jest realizowany przez Muzułmańskie Centrum Kulturalno – Oświatowe we Wrocławiu. „Lekcja muzealna" to spotkanie uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i liceów z Imamem. W czasie wizyty w Centrum, dzieci i młodzież zwiedzają meczet, poznają zasady Islamu oraz uczestniczą w wykładzie na temat języka arabskiego i kultury Islamu. Kamera towarzyszy jednej z grup podczas takich zajęć.
3. "Zrozumieć Islam" w reżyserii Stanisława Wolnego, (40 minut)
W pierwszej części filmu reżyser starał się przybliżyć istotę Islamu, jego zasady i wizerunek, a następnie zaprezentował medialny wizerunek Islamu w Polsce.
4. Film "Dziewczyny jednego Boga" w reżyserii Grażyny Pieczuro i Pauli Jakubowskiej, to 50 minutowy dokument przedstawiający niezwykłą atmosferę ramadanu. Ramadan to szczególny czas dla muzułmanów, czas postu, oczyszczenia, zbliżenia z Bogiem i najbliższymi. Jest to miesiąc, w którym miesiąc Ramadan, miesiąc w którym zesłano Kur'an jako przewodnik dla ludzi i jasny znak dla odróżnienia prawdy od fałszu.
Głównymi bohaterkami filmu są dwie dziewczyny, Amina mieszkająca we Wrocławiu (Polska) oraz Dina z Sharji (Zjednoczone Emiraty Arabskie). Kamera towarzyszy im w tym szczególnym czasie, podpatruje modlitwę w domu i w meczecie, chwile refleksji, spotkanie z rodziną, przyjaciółmi, przygotowania do codziennego, wieczornego przerwania postu. Film ukazuje sposób obchodzenia Ramadanu w Polsce i w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.

5. Dwuczęściowy dokument z pielgrzymki do Mekki "Hadjj – The Greatest Trip on Earth" (Pielgrzymka do Mekki) ukazujący, w jaki sposób praktykowany jest jeden z obowiązków każdego muzułmanina – pielgrzymka do Mekki, produkcji Channel 4, ( 2 x 50 minut).

Kolejnym wydarzeniem była wystawa kaligrafii autorstwa Salaha Al.-Mussawy'ego na Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu. Przy okazji tej wystawy mieliśmy okazję przenieść się w świat „piórka i atramentu" – niezwykle wysublimowanej formy pisma. Dla Salaha Mussawy'ego kaligrafii jest sztuką form i symboli, które interpretują słowa. Pozwala mu dotrzeć do głębszego ich znaczenia. Poprzez tę wystawę mieliśmy okazję – i my – przenieść się w ten niezwykły świat wyobraźni.
Dzień Otwartego Meczetu - to wydarzenie, które towarzyszy obchodom Dni Kultury Muzułmańskiej po raz kolejny. W tym roku uroczystość ta odbyła się w niedzielę, 1 czerwca w siedzibie MCKO przy ul. Kasprowicza 24 we Wrocławiu. Był to dzień pełen atrakcji zarówno dla dzieci, jak i dla dorosłych. Można było odwiedzić meczet, wysłuchać recytacji Koranu w wykonaniu Abu Souda oraz posłuchać prelekcji na temat islamu, którą prowadził imam Ali Abi Issa. Tego dnia dziedziniec Muzułmańskiego Centrum zamienił się w skansen. W scenerii arabskiego targowiska można było podyskutować przy kawie arabskiej z imamem, ozdobić swoje dłonie wzorami henną, które misternie wykonywała Amina Belghoul, posłuchać koncertu zespołu Elegant, zmierzyć się z językiem arabskim - zajęcia poprowadził lektor j. arabskiego Abderrazak Turki, czy zobaczyć występ zespołu „Dzieci Wajnachów", które zaprezentowały tańce ludowe. Tradycyjnie, nie zabrakło również degustacji potraw narodów muzułmańskich, które były bardzo smaczne, i sądzę, że dla wielu z nas skończyły się za wcześnie. Pierwszy raz mieliśmy okazję zakupić perfumy marki Rasasi – rodem z Emiratów Arabskich. Uwodziły swym aromatem i cieszyły się dużym powodzeniem. Przedstawiciele tej firmy ufundowali także nagrodę główną w konkursie pt: „Moja wiedza na temat islamu". Ponadto można było podziwiać wystawę fotografii z podróży do Egiptu i Maroka autorstwa Piotra Syrycy. Tego dnia Centrum tętniło życiem do późnych godzin wieczornych.
Ostatnim punktem programowym tegorocznej, IV edycji Dni Kultury Muzułmańskiej jest wystawa zdjęć autorstwa Tomasza Woźnego „Muzułmanie w obiektywie" prezentowana na przestrzeni wystawienniczej przy ul Oławskiej. Wystawa jest czynna od 01-16 czerwca.