wstecz

Modlitwa jest jednym z filarów islamu, jej wykonanie pięć razy dziennie o określonym czasie obowiązuje każdego dorosłego muzułmanina. Prorok powiedział: „Pióro uniesione jest nad trzema (tzn. nie zostaną osądzeni): chorym na umyśle, który nie jest zdolny do racjonalnego myślenia dopóki nie wyzdrowieje, śpiącym do chwili przebudzenia oraz dziećmi, dopóki nie osiągną wieku dojrzałości”. [Ahmad, Abu Dawud]

Konieczność wykonywania modlitwy wynika także z hadisu o człowieku, który przyszedł do Proroka Muhammada i rzekł: „Wysłanniku Allaha! Poinformuj mnie, co mi Allah nakazał z modlitwy? – Pięć modlitw, chyba że dobrowolnie wykonasz więcej – odpowiedział Wysłannik.

Modlitwa al – zhur przypada w południe, jak słońce przejdzie przez zenit i trwa aż do momentu, gdy cień przedmiotów będzie miał ich wysokość.

 

W czasie spotkania z wrocławskim imamem Ali Abi Issa, będą poruszane tematy dotyczące islamu m.in. filary tej religii (wyznanie wiary, modlitwa, jałmużna – zakat, post, pielgrzymka do Mekki). Imam odpowie także na pytania czym jest islam, jak dobrze rozumieć tę religię oraz o czym mówi święta księga muzułmanów jaką jest Koran.

Brat_Ali