Projekcja filmu "Cuda naukowe w Qur'anie" oraz dyskusja nt. "Znaczenie Qur'anu dla muzułmanina"

 

Film religijny „Cuda naukowe w Qur’anie” przedstawia złożoność najświętszego dla muzułmanów tekstu religijnego – Qur’anu. Tekst ten, objawiony czternaście wieków temu opisuje fakty, które zostały odkryte i udowodnione przez naukowców w ostatnich latach. Film jest próbą pogodzenia nowoczesnej nauki z dogmatami religijnymi, zmierzeniem się ze skomplikowanym, lecz pełnym piękna słowem pochodzącym od Boga. 
Cywilizacja islamska żywi szczególny szacunek do słowa pisanego, począwszy od Qur’anu, świętej księgi wszystkich muzułmanów, na prozie świeckiej kończąc. W tej świętej księdze objawionej Muhammadowi, zawiera się cały islam.
W Qur’anie znajdują się najważniejsze elementy doktryny religijnej i prawnej religii. Księga ta określa dogmaty islamu, przepisy dotyczące oddawania czci Bogu czy przepisy obyczajowe. Choć muzułmanie na całym świecie posługują się rozmaitymi językami, to jednak język arabski jest językiem najpopularniejszym. Nie tylko ze względu na to, iż większość muzułmanów to Arabowie, lecz właśnie ze względu na Qur’an.
Poza tym poziomu literackiego Qur’anu w oryginale nie da się porównać do jakiegokolwiek tłumaczenia – stanowi to jeden z cudów w nim zawartych.